in

ONE Modrogan, mărul discordiei cu Nicușor Dan

One United Properties, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori din România este implicată în proiectul Aleea Modrogan, nr. 1, zonă rezidențială exclusivistă din București.

Horia Manda, CEO Axxess Capital, administrează unul dintre cele mai importante fonduri de investiții de pe piața locală și este membru al Consiliului de Administrație One United Properties. Proiectul presupune construcția unor imobile de lux pe terenuri deținute anterior de stat.

În 2019, terenurile de pe Aleea Modrogan au fost achiziționate de One United Properties într-o tranzacție despre care presa a vorbit la acea vreme. Proiectul a atras atenția publicului și autorităților datorită valorii mari a terenurilor și a schimbărilor aduse în zonă. Mass-media a susținut că dezvoltarea propusă ar duce la o aglomerare excesivă și ar afecta negativ caracterul istoric și rezidențial al zonei.

Nicușor Dan, primarul Bucureștiului, a devenit unul dintre principalii oponenți ai proiectului, susținând că nu respectă reglementările urbanistice și că ar trebui reexaminat pentru a proteja integritatea urbanistică a Bucureștiului. El spune că proiectul imobiliar din Aleea Modrogan nr. 1 este “un exemplu tipic de mafie imobiliară” și că fostul prefect al Capitalei Toni Greblă a ajutat “rechinii imobiliari”.

Primarul Capitalei a lansat acuzații împotriva companiei One United Properties, susținând că dezvoltarea de pe Aleea Modrogan nr. 1 a beneficiat de o modificare preferențială și de posibile nereguli. Acesta a insistat că procedurile de autorizare și aprobările pentru proiectul imobiliar au fost grăbite și nu au respectat toate cerințele legale.

Horia Manda și reprezentanții One United Properties neagă acuzațiile, susținând că toate procedurile au fost respectate și că proiectele lor contribuie la dezvoltarea urbană a Bucureștiului.

Un alt aspect al acestei controverse a fost legat de finanțarea campaniei electorale a lui Nicușor Dan, Horia Manda fiind unul dintre finanțatorii importanți ai campaniei acestuia din 2016. În prezent One nu îl finanțează pe primarul Capitalei. După aceste detalii au pornit acuzațiii de conflict de interese, presa sugerând că această finanțare ar fi putut influența deciziile primarului în legătură cu proiectele imobiliare ale One United Properties.

Nicușor Dan, întrebat despre sponsorizarea acordată de Manda a spus Este un matematician. Îl cunosc de cel puțin 20 de ani sau 15 ani de când am organizat Școală Superioară din București. A fost unul din donatorii din 2016, nu cred că era în One atunci. A fost unul din donatorii din 2016. Eu nu am primit niciodata donații de la One, să fie clar. Pe domnul Manda îl cunosc. Deci din perioada 2000-2006 îl cunosc. A fost unul din sponsorii Scolii normale superioare, la care am fost în mod voluntar directorul executiv. Când mă întâlnesc evident că vorbesc cu dumnealui. Ultima oară cred că m-am întâlnit la ambasada americană sau ambasada franceză, anul trecut, potrivit Adevărul.

Membru neexcutiv în CA-ul One United Properties, Horia Manda a cumpărat 790.000 de acțiuni ale dezvoltatorului imobiliar de la investitorii de la Bursa de Valori București pentru 696.000 de lei.

Potrivit unui raport publicat pe BVB, tranzacțiile au fost realizate pe 20 mai 2024. Pe 21 mai 2024, acesta a cumpărat alte 23.370 de acțiuni pentru 20.800 de lei.

Scandalul generează reacții puternice din partea opiniei publice, iar opozanții lui Nicușor Dan au cerut investigații amănunțite pentru a clarifica orice potențial conflict de interese și pentru a asigura transparența procesului de aprobare a proiectelor imobiliare.

Redăm în continuare punctul de vedere exprimat de One United Properties la solicitarea Investing în Property.

TERENUL NU ESTE SPAȚIU VERDE. Terenul este în prezent în proprietatea privată a One Modrogan S.R.L., dobândit în baza contractului de vânzare autentificat sub nr. 3142/18.12.2014.

Conform extraselor de carte funciară obținute (de dinainte de momentul achiziției și până în prezent) categoria de folosință a Terenului este de “curți construcții”.

Potrivit art. 18 alin. (9) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților: “Terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curți-construcții, terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spații verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislației în domeniu.” Acest text de lege este în vigoare de la data de 19 octombrie 2014 (deci anterior achiziției de către subscrisa One Modrogan S.R.L. a Terenului, în baza contractului menționat anterior). Așadar, în temeiul legii, nici la momentul achiziției și nici în prezent Terenul nu poate fi inventariat ca spațiu verde amenajat

Este irelevant ce prevedea o documentație de urbanism aprobată în anul 2000 de către consiliul local, atât timp cât prevederi legale imperative apărute ulterior reglementează o situație juridică distinctă, foarte clară. Niciodată reglementările unei hotărâri de consiliu local nu pot înfrânge prevederi legale imperative incluse în acte normative de nivel superior.

Mai mult, Municipiul București încă nu are un Registru al Spațiilor Verzi. Indiferent de regimul juridic pe care Terenul Subscrisei (în suprafață de 42m x 100m) l-ar primi în cadrului unui astfel de Registru, lipsa totală a acestuia pune în primejdie toate spațiile verzi reale din Municipiul București (în suprafață de sute de hectare), menținându-se o situație de incertitudine care afectează negativ dezvoltarea urbanistică a orașului.

TERENUL NU ESTE LISTAT CA MONUMENT ISTORIC.

Numai imobilul de la nr. 1 a fost inclus pe Lista Monumentelor Istorice (vilă – cod LMI 1524 B-II-m-B-19227) în timp ce Terenul subscrisei (situat la nr. 1A) nu a fost inclus în Lista Monumentelor Istorice nici până la data achiziției, nici ulterior și nu este inclus nici în prezent. Indiferent despre opiniile neavizate exprimate în spațiul public până în prezent și de poveștile depănate în conferințe de presă privind plăcerile Boierului Filipescu, legea 422/2001 stabilește foarte clar la art. 3 faptul că monumentul istoric este cel clasat, împreună cu ”terenul aferent delimitat topografic”. Din documentele existente inclusiv în spațiul public rezultă fără putință de tăgadă că Terenul subscrisei (Aleea Modrogan nr. 1A) a fost delimitat topografic de terenul aferent monumentului istoric (Aleea Modrogan nr. 1) încă din anul 1986.

Până în prezent nici Lista Monumentelor Istorice din capitală nu este actualizată și detaliată prin întocmirea unor ”fișe de clasare” în conformitate cu prevederile legale existente. Acestea ar fi lămurit orice fel de incertitudine legată de regimului juridic al Terenului subscrisei și ar fi conferit în același timp protecție juridică realelor monumente istorice de pe raza Municipiului București.

CONCLUZII

Cu toate acestea, considerăm că în fața tuturor acestor incertitudini și neclarități invocate în spațiul public, ar trebui să primeze prevederile legale citate mai sus, precum și actele administrative obținute de beneficiar de la instituțiile abilitate, acte care se bucură în continuare de o puternică prezumție de legalitate și care până în prezent nu au fost anulate nici măcar în primă instanță.