in

COBie – Cheia Digitalizării în proiectarea, execuția și operarea clădirilor

Autor: Dumitru Minciu, CEO and Founder BIMART Solutions

Sursa: Linkedln – Dumitru Minciu
Sursa: Linkedln – Dumitru Minciu

Abordarea revoluționară pentru Industria Construcțiilor. Standardul COBie în industria construcțiilor este soluția pentru eficiență și inovație. Transformă modul în care se gestionează datele în proiectele de proiectare, construcție, operare și mentenanță a clădirilor.

Cu COBie (Construction Operation Building information exchange) ca piatră de temelie, digitalizarea și tehnologia BIM (Building Information Modeling) devin motorul inovației în domeniul proiectării și construcțiilor de clădiri.

Perspective pentru trasformare digitală prin implementarea COBie

Beneficiarii si proprietarii de clădiri au posibilitatea sa-si transforme digital proiectele de investiții, respectiv portofoliul de active construite prin simpla aplicare a regulilor de business furnizate de acest standard de date numit COBie – Construction Operation Building information exchange, parte esențială a unei implementări de BIM bazată pe seria SR EN ISO 19650.

Sursa: Linkedln – Dumitru Minciu 

COBie – Construction Operation Building information exchange – este singura soluție aplicabilă azi pentru digitalizare și BIM adevărat în proiectarea și construcția de clădiri, reabilitarea de clădiri existente, ca bază pentru operare și mentenanță. În caz contrar treaba se blochează în 3D-uri, scanări 3D, detectări de coliziuni, realități augmentate, digital twin-uri, smart everything, etc., care, în lipsa de date corecte și utilizabile, sunt goale de conținut. Exemple de astfel de abordări eșuate sunt destule, în momentul de față.

COBie este baza pentru aplicarea standardului SR EN ISO 19650 – 4 Organizarea informaţiilor în format digital despre clădiri şi lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informaţiei construcţiei (BIM) Managementul informaţiilor utilizând modelarea informaţiei construcţiei Partea 4: Schimbul de informații.

COBie se generează din modelele 3D BIM, corect realizate, și din planșe, specificații, documentația de execuție, deci nu există limitare, mai ales în etapa de execuţie a lucrărilor, cauzată de lipsa de modele 3D.

Pentru investițiile in clădiri noi, Beneficiarii elaborează, uneori fără sa știe, concepte si teme de proiectare care conțin date COBie ale clădirii – etajele, exteriorul, acoperisul, terasele, spatiile, zonele, sistemele care deservesc spatiile si zonele – sistemele electrice, sanitare, HVAC, detectare incendiu, stingere #incendiu, etc. Se creează date digitale BIM si mai ales date COBie care trebuie doar puse in valoare, și utilizate pe tot ciclul de viată al clădirii.

Pentru clădirile existente, in vederea operării si mentenanței cat si pentru proiecte de investiții de capital, pentru renovare, modernizare, reabilitare, iarăși se creează date COBie. Beneficiarii nu vor mai trebui sa cheltuie sume substanțiale de bani doar pentru achiziții de date prin metode de genul scanare 3D, modelare 3D, realitate augmentata, care de cele mai multe ori nu răspund nevoilor efective in astfel de proiecte, mai ales pentru clădirii obișnuite cu spatii standard – scoli, spitale, birouri, hale industriale, etc., ci sa aplice COBie ca structura de date standard.

COBie le va da posibilitatea de a obține situația existenta, structura spațială existenta a clădirii, etajele, spatiile pe fiecare etaj, tipurile de materiale si echipamente, lista de echipamente existente in clădire  (împreuna cu eticheta, codul de bare, fotografie, valoarea de inventar si costurile de înlocuire), sistemele pe care le compun, atributele tuturor acestor elemente, așa cum pot fi in mod rezonabil identificate. Ce nu se poate identifica imediat, se identifica într-o perioada relativ scurta de timp, câteva luni, prin simpla colectare pe baze COBie a datelor rezultate din activitatea administratorilor si a personalului de întreținere a clădirii – electricieni, instalatori, etc.

Foarte important, documentele existente, relevee, proiecte anterioare, expertize, tehnice, audituri, poze, etc. se pot structura folosind tabelul COBie. Document, creându-se astfel, împreuna cu informațiile prezentate mai sus, un veritabil Asset Information Model (AIR) – Model Informațional al Activului clădire așa cum prevede SR EN ISO 19650-1.

Aceasta ar trebui sa fie baza de plecare pentru optimizări ale cheltuielilor in proiecte de investiții, pe buget CAPEX, dar pentru cheltuieli de operare si mentenanța – OPEX si pentru orice decizie strategica cu privire la investiția într-o clădire existenta

Având in vedere cele de mai sus, si faptul ca un procent covârșitor de clădirii existente, de înainte dar si de după 1989, deși dispun de astfel de date, nu le aplica sau le aplica într-o maniera non-standard, si aceste clădirii vor trebui #reabilitate sau sunt deja in reabilitare, modul in care se gestionează datele digitale va face diferenţă intre proiecte eșuate, impactate de întârzieri, cu obiective neîndeplinite, sau proiecte de succes.

Stam la dispozitia publicului cu detalii privind modul in care COBie ajuta la aplicarea digitalizata a prevederilor legale privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, pentru clădirii noi si existente.

Vom arăta cum COBie ajută beneficiarii să fie niște beneficiari mai buni de la elaborarea temei de proiectare până la recepția clădirii și cum ajută proiectanții și constructorii să fie mai eficienți, mai buni manageri de contract și de proiect și să predea către facilitymanageri datele relevante pentru operarea și mentenanța clădirii, chiar de la recepția acesteia.