in ,

Stratos: Buletin legislativ de mediu 2023

Sub impulsul schimbărilor climatice accentuate, Uniunea Europeană a venit în 2023 cu un număr însemnat de noutăți legislative, în vederea protecției mediului. Noile norme aplicabile în întreaga Uniune din date  calendaristice diferite, în funcție de țară, includ măsuri de introducere a principiilor economiei circulare în producția și proiectarea de produse, criteriile de acordare a etichetei ecologice, reglementări ale importurilor de produse cu emisii ridicate de dioxid de carbon și nu numai. Descoperă mai jos toate noutățile legislative aduse de anul 2023 în domeniul mediului, atât în Europa, cât și punctual, la noi în țară.

1. UNIUNEA EUROPEANĂ

1.1 Actualizare Legislativă: Ecodesign

În 2023, UE a introdus noi cerințe de proiectare pentru telefoane și tablete referitoare la disponibilitatea pieselor de schimb, rezistența la căderi accidentale, dar și rezistența bateriei, aplicabile din anul 2025. Tot în această sferă, au fost adoptate și clarificări legislative în ceea ce privește eticheta energetică și proiectarea mașinilor de spălat vase de uz casnic, aparatelor de climatizare, surselor de lumină, aparatelor frigorifice, fără a aduce însă modificări în practica organizațiilor.

https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products-regulation_en

 

1.2 Eticheta Verde Europeană (EU Ecolabel)

La nivel european au fost restabilite criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru produsele de igienă absorbante, valabile începând cu anul 2024. O altă noutate importantă aici este că legislația oferă criterii inclusiv pentru cupele menstruale reutilizabile, considerate a fi o alternativă sustenabilă.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.234.01.0142.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2023%3A234%3ATOC

 

1.3 Mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de emisiile de carbon (CBAM)

Una dintre cele mai importante noutăți din UE vizează importurile de produse cu emisii ridicate de dioxid de carbon, anume produse din aluminiu, fier și oțel, produse minerale, îngrășăminte, electricitate și hidrogen. Acest regulament prevede două etape, una de tranziție de la 1 octombrie până la 31 decembrie 2025, în care importatorii vor face raportări trimestriale privind importurile și emisiile asociate, și o etapa de implementare efectivă începând de la 1 ianuarie 2026, în care importatori vor face raportări anuale și vor achita contravaloarea emisiilor de carbon pentru produsele importate.

https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

 

1.4 Completarea legislației CSRD (Raportarea privind durabilitatea)

UE a venit în anul 2023 cu o serie de completări ale legislației, prin adoptarea de regulamente ce introduc în mod oficial Standardele de Raportare Europene privind Durabilitatea (Eng. ESRS) și pun bazele Punctului Unic de Acces European (Eng. ESAP) unde se vor publica rapoartele de sustenabilitate începând din iulie 2027, respectiv o directivă delegată ce modifică criteriile financiare de mărime a organizațiilor prin creșterea lor (de exemplu, o entitate este mare dacă cifra de afaceri netă este peste 50 mil EUR – de la 40 mil EUR – și/sau valoarea bilanțului este mai mare de 25 mil EUR – de la 20 mil EUR).

https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en

2. Tipuri de ambalaje din plastic - cum trebuie gestionate

1.5 Ambalajele

La nivel european, s-au desfășurat ample negocieri pentru înlocuirea Directivei privind ambalajele cu un Regulament cu prevederi și obiective mai stricte, pentru a se asigura că ambalajul este sigur, durabil și reciclabil, dar și că prezența substanțelor nocive este redusă la minimum. De asemenea, stabilește cerințe de etichetare pentru a îmbunătăți informațiile consumatorilor. Rămâne de văzut cum vor decurge negocierile în 2024.

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/packaging/

 

1.6 Rating-urile ESG

În luna decembrie, la nivel european, au fost demarate negocierile pentru stabilirea de noi reguli în domeniul rating-urilor ESG, însă proiectul legislativ este la început. Propunerea are ca obiective să asigure comparabilitate, transparență și o metodologie clară pentru rating-uri, dar și să instituie un mecanism de autorizare și supraveghere a agențiilor de rating.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/20/sustainable-finance-council-agrees-negotiating-mandate-on-esg-ratings/

 

1.7 Directiva privind diligența necesară (CSDDD)

Aflată pe finalul procesului legislativ, CSDDD introduce norme pentru entitățile mari referitoare la identificarea impactului negativ real și potențial asupra mediului și asupra drepturilor omului în lanțul lor de activitate (partenerii de afaceri din amonte și, parțial, activitățile din aval, precum distribuția sau reciclarea). Acest act legislativ stabilește, de asemenea, norme privind sancțiunile și răspunderea civilă pentru încălcarea obligațiilor. După adoptarea la nivel UE, România va avea la dispoziție 2 ani pentru a transpune Directiva.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/14/corporate-sustainability-due-diligence-council-and-parliament-strike-deal-to-protect-environment-and-human-rights/

 

2. ROMÂNIA

2.1 Proiect de transpunere a CSRD

În acest domeniu, România a publicat proiectul de transpunere a CSRD și a parcurs etapa de dezbatere publică, textul fiind majoritar asemănător cu cel al directivei europene. Există însă și o diferență semnificativă, aferentă criteriilor de mărime. Mai exact, Legea Contabilității prevede că entitățile mari sunt în aceiași categorie cu entitățile mijlocii. Asta înseamnă că o companie este obligată să raporteze în România încă din momentul în care aceasta depășește 2 din cele 3 criterii pentru entitățile mijlocii (cifra de afaceri de peste 7.8 mil EUR, valoarea bilanțului este mai mare de 3.9 mil EUR și are mai mult de 50 de angajați).

https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/transparenta/proiectOrdindurabilitate_15112023.pdf&page=2

 

Blog - SGR - un instrument eficient pentru un viitor cu mai puține deșeuri

2.2 Sistemul de Garanție-Returnare

România a adoptat în anul 2023 o serie de clarificări aplicabile Sistemului de Garanție-Returnare, în special referitoare la modalitatea de raportare a datelor de către administratorul sistemului, dar și la obligația de a aplica garanția pentru produsele SGR. De asemenea, a fost reglementat simbolul ce trebuie aplicat pe produsele SGR și a fost acordată o amânare pentru aplicarea acestui simbol până la finalul 2023. Tot în acest an, sistemul a intrat în vigoare cu un start lent, cu puține ambalaje SGR pe piață și infrastructură de colectare incompletă.

https://returosgr.ro/despre-sgr

 

2.3 Ambalajele

Noutățile la nivel național sunt în principal legate de modul de declarare a ambalajelor, anume a fost reintrodusă obligația ca importatorii să declare inclusiv cantitățile de ambalaje colectate de OIREP-ul partener în numele lor și s-a renunțat la un pas din procesul de înregistrare în platforma e-Tax a Administrației Fondului pentru Mediu. O noutate este inclusiv faptul că a fost adoptată Metodologia  privind materialele şi obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produse alimentare, ce stabilește cum se vor aviza procesele individuale de reciclare, cum se vor înregistra instalațiile și cum se vor audita aceste procese.

https://www.afm.ro/legislatie.php

 

2.4 Plasticul de unică folosință

O altă noutate importantă, la nivel național de această dată, este apariția modelului de declarație a produselor de plastic de unică folosință și a instrucțiunilor aferente, dar și apariția procedurii de înregistrare pentru importatorii de alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic, de sticle PET cu plastic reciclat și plastic reciclat încorporat în sticlele PET.

https://www.afm.ro/legislatie_declaratii_produse_plastic_unica_folosinta.php