in , ,

Cum contribuie STRATOS la implementarea principiilor economiei circulare în România

Atunci când vine vorba despre economie circulară în România, cifrele arată că suntem încă la început de drum. Rata de utilizare a materialelor reciclate din totalul materialelor utilizate este de 1,3%, față de media UE care este de zece ori mai mare, mai exact 12,8%. Productivitatea resurselor este, de asemenea, scăzută (0,4 euro/kilo vs media EU 2,2 euro/kilo), doar 55% din populația României este racordată la infrastructura publică de canalizare – acesta fiind cel mai mic procent dintre țările UE.

Dacă în UE vorbim despre o rată de reciclare a deșeurilor municipale de aproape 50 de procente, la noi, această rată este de numai 14%. Nici la capitolul colectare separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice nu stăm prea bine, aceasta fiind de doar 27%. Deșeurile din construcții reprezintă și ele o problemă extrem de serioasă, mai ales în ultimii ani de când se construiește masiv în țara noastră, gestionarea acestora fiind improprie. De asemenea, participarea cetățenilor la activitățile ce promovează principiile economiei circulare este foarte scazută, comparativ cu cetățenii din alte țări europene, conform Eurobarometru Decembrie 2019.

Creșterea nivelului de trai amplifică nevoia de materii prime virgine iar pentru reducerea impactului asupra mediului este necesară tranziția de la modelul liniar al economiei curente la cel circular. Pentru a facilita această tranziție, România a adoptat o Strategie pentru Economia Circulară și un Plan de Acțiuni aferent, documente ce conțin un set de obiective strategice în această direcție, respectiv acțiuni concrete ce vor fi implementate în următorii ani.

Iată care sunt cele 8 obiective ale Strategiei pentru Economia Circulară a României:

 • Prioritizarea producției locale în fața produselor și materialelor importate
 • Aprovizionarea responsabilă și durabilă cu materii prime
 • Prezervarea, conservarea și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale
 • Promovarea consumului responsabil și a educației pentru mediu
 • Consolidarea competitivității economice și a forței de muncă
 • Promovarea cu prioritate a inovării și cercetării în domeniul economiei circulare
 • Prevenirea generării de deșeuri și gestionarea sustenabilă a deșeurilor
 • Protecția ecosistemelor și a sănătății cetățenilor

Conceptul Economiei Circulare presupune reducerea consumului de materiale și resurse, păstrarea lor pe o perioadă cât mai lungă în circuitul economic, plecând de la designul produselor concepute pentru dezasamblare, reutilizare și reciclare până la deșeul folosit ca și resursă.

Potrivit STRATOS, compania de consultanță în domeniul mediului și sustenabilității care a luat parte la elaborarea Strategiei pentru Economia Circulară a României și a Planului de Acțiune, Economia Circulară trebuie privită ca noul mod de abordare a producției și consumului. Modelul economie liniare: materie primă – procesare – consum – deșeu, conduce la o epuizare rapidă a resurselor, dar și la creșterea explozivă a cantităților și tipurilor de deșeuri ce devin din ce în ce mai dificil de reciclat sau depozitat.

Principiile econimiei circulare trebuie transpuse în activitatea curentă a companiilor din România și incluse în strategia de business.

Cum poate fi implementată Economia Circulară în orice business?

 1. Primul pas ar fi să înțelegem care este direcția către care se îndreaptă Uniunea Europeană. Este evident că pachetele legislative devin din ce mai detaliate pe domenii și din ce în ce mai specifice. Este important să existe o atitudine proactivă din partea companiilor pentru a nu ajunge în faza în care sunt obligate să se conformeze și nu au timpul și resursele necesare. Stratos este la curent cu evoluția legislației în ce privește economia circulară și te poate ajuta cu Consultanță legislativă pentru implementarea principiilor economiei circulare în domeniul tău de activitate.
 2. Identificarea soluțiilor specifice de reducere a costurilor de operare actuale: energie, transport, reciclare, managementul deșeurilor și valorificarea lor. Stratos poate efectua calculul amprentei de carbon sau evalua ciclul de viață al produselor și implicit poate identifica soluții specifice pentru reducerea impactului. De asemenea, poate ajuta la implementarea soluțiilor de management a deșeurilor și valorificarea/reciclarea lor.
 3. Optimizarea produselor/serviciilor, pornind de la principiile de proiectare ecologică și inovație. Stratos, în baza a peste 7 ani de consultanță și implementare de soluții pentru protejarea resurselor și a mediului poate identifica soluții noi de abordare a proceselor astfel încât la final, produsul/serviciu să se încadreze în cerințele economiei circulare.

Procesul de evaluare a impactului și de implementare a soluțiilor este complex și necesită multă experiență și cunoștințe în domeniu.

În acest sens, Stratos a gândit o serie de servicii pentru a veni în sprijinul companiilor care doresc să schimbe modelul de afaceri liniar într-un model de afaceri circular, economia circulară fiind unul dintre principalii activatori ai unei strategii de sustenabilitate.

Prin servicii sale, Stratos te ajută să:

 • evaluezi corect impactul asupra mediului produs de companie
 • identifici soluții corecte și eficiente în privința reducerii impactului asupra mediului
 • identifici și gestionezi responsabil deșeurile produse de companie
 • monitorizezi factorii de mediu
 • realizezi documentația și implementezi soluțiile de mediu pentru diferite certificări
 • stabilești strategii de dezvoltare pe termen lung integrând principiile economiei circulare