in ,

Reviziile regulare – factorul cheie în Facility Management

Coral Construct, înființată în 1992, a vizat piața imobiliară din România, oferind servicii specializate în fiecare etapă a dezvoltării unui proiect.

Experiența Facility Management a început în 1996, fiind în acel moment un sector necunoscut pentru piața. Echipa s-a găsit în poziția de a dezvolta un concept cu totul nou, punând baza procedurilor de operare și întreținere, necesare fiecărei industrii specifice.

În 2001, nevoia unui partener de încredere, a condus spre dezvoltarea companiei de consultanță. A doua companie a crescut rapid ca unul dintre cei mai de încredere parteneri pentru principalii dezvoltatori și constructori imobiliari din România.

Anii următori au fost un bun profesor pentru Coral Companies, grupul a extins și a adaptat serviciile la cerințele pieței. În 2004, compania a devenit un furnizor de servicii complete, fiind capabil să ghideze un proiect de la autorizare până la predare, oferind apoi un Property & Facility Management complet.

Anul 2023 a adus în palmaresul companiei premiul Romanian Property Awards la categoria “Facility Management Company”.

În rândurile de mai jos, Coral Companies ne dezvăluie o serie de informații cu privire la rolul pe care îl joacă Facility Management și modalitățile de îmbunătățire a eficienței.

Facility Management joacă un rol crucial în menținerea și optimizarea operațiunilor clădirilor și proprietăților. Pe măsură ce lumea îmbrățișează principiile durabilității și eficienței, companiile de management al facilităților trebuie să se adapteze și să evolueze pentru a răspunde acestor cerințe în creștere. Un aspect cheie al acestei evoluții este implementarea revizuirilor regulate.
Revizuirile în managementul facilității oferă o oportunitate de a identifica ineficiențele în cadrul operațiunilor. Prin revizuirea proceselor, echipamentelor și sistemelor, managerii de unități pot identifica zonele care consumă resurse excesive, irosesc energie sau provoacă blocaje. Aceste constatări le permit să ia decizii informate și să implementeze modificările necesare pentru a îmbunătăți eficiența generală.

Optimizarea consumului de energie
Eficiența energetică este o componentă vitală a managementului durabil al instalațiilor. Revizuirile permit managerilor de unități să evalueze modelele de utilizare a energiei, să identifice echipamentele sau sistemele de scurgere a energiei și să implementeze măsuri de economisire a energiei. Aceasta poate implica modernizarea la aparate eficiente din punct de vedere energetic, optimizarea sistemelor HVAC sau încorporarea de tehnologii inteligente pentru monitorizarea și controlul consumului de energie. Astfel de măsuri nu numai că reduc impactul asupra mediului, dar conduc și la economii semnificative de costuri pe termen lung.

Evaluarea practicilor de întreținere
Revizuirile regulate oferă o oportunitate de a evalua practicile de întreținere în cadrul unei companii de management al facilității. Prin revizuirea programelor de întreținere, procedurilor și echipamentelor, managerii pot identifica oportunitățile de a eficientiza procesele, de a reduce timpul de nefuncționare și de a îmbunătăți durata de viață a activelor. Această abordare proactivă ajută la prevenirea defecțiunilor neașteptate, la reducerea costurilor de reparație și la minimizarea risipei de resurse, toate asigurând funcționarea neîntreruptă a instalațiilor.

Evaluarea inițiativelor de durabilitate
Companiile de management al facilităților adoptă din ce în ce mai mult inițiative de sustenabilitate pentru a-și reduce amprenta asupra mediului. Revizuirile permit managerilor să evalueze eficacitatea acestor inițiative, cum ar fi programele de gestionare a deșeurilor, măsurile de conservare a apei sau integrarea energiei regenerabile. Analizând datele și feedback-ul, managerii pot identifica domenii de îmbunătățire, pot ajusta practicile existente și le pot alinia cu cele mai bune practici din industrie. Acest proces iterativ ajută companiile de management al facilităților să rămână în fruntea progreselor în domeniul durabilității.

Adaptarea la nevoile în schimbare
Facilitățile și organizațiile evoluează în timp, iar managementul facilității trebuie să se adapteze în consecință. Revizuirile oferă o oportunitate de a reevalua nevoile unității și ale ocupanților acesteia. Aceasta include evaluarea utilizării spațiului, confortul ocupanților și cerințele tehnologice. Înțelegând aceste nevoi în evoluție, managerii de unități pot lua decizii informate cu privire la alocarea spațiului, modernizările echipamentelor și integrările tehnologice. Această flexibilitate asigură că instalațiile rămân eficiente, productive și aliniate la cerințele în schimbare ale utilizatorilor lor.

Revizuirile în managementul facilității nu se referă doar la efectuarea de ajustări minore. Ele sunt o parte esențială a conducerii eficienței și durabilității. Prin identificarea ineficiențelor, optimizarea consumului de energie, evaluarea practicilor de întreținere, evaluarea inițiativelor de durabilitate și adaptarea la nevoile în schimbare, companiile de management al facilităților își pot îmbunătăți operațiunile, pot reduce costurile și pot contribui la un viitor mai durabil.


Un material Coral Companies