in ,

Mălina Nicola Motrescu – Despre importanța contractelor care beneficiază de asistență juridică

Interviu Mălina Nicola Motrescu-Gachi, Notar Public

Biroul Individual Notarial “Motrescu Gachi Malina Nicola”, prin echipa sa, este deschis să preia și să parcurgă toți pașii juridici și auxiliari, necesari în ceea ce privește soluționarea diferitelor spețe solicitate de către clienți, prin emiterea actului juridic indicat sau recomandat, întrunind bineînteles condițiile legale și morale impuse de legiuitor. Astfel, trece cu ușurință chiar pe parcursul unei zile prin diferite proceduri notariale, de la simpla legalizare a unor documente, autentificarea unor declarații sau procuri, până la emiterea unor acte mai complexe cum este certificatul de moștenitor, sau contractul de vânzare. Concluzia este că activitatea Biroului Individual Notarial “Motrescu Gachi Mălina Nicola” este adaptată la cerințele clienților raportat la dezvoltarea economico-socială a României.

Care este procedura legală de reziliere a unui contract de închiriere și care sunt consecințele rezilierii acestuia?

Contractul de închiriere este denumirea convențională, dar art.1777 din Codul Civil definește locațiunea, (contract cu executare succesivă, ce se derulează în timp determinat, nefiind vesnic) ca fiind “contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numită locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unei sume de bani, numita chirie”. Așadar între locator (proprietar) și locatar (chiriaș), se încheie un contract de locațiune (contract de închiriere) prin care în schimbul dreptului de folosință a unui bun, se plătșste o sumă de bani sau alte prestații (chirie), iar formalizarea juridică de cele mai multe ori se încheie sub semnatură privată, fără a fi obligatorie forma autentică pentru a produce efecte juridice și a avea titlu executoriu. Rezilierea contractului poate interveni potrivit art. 1830 Cod Civil alin 1, “fără justificare, când una dintre părţile contractului de închiriere nu îşi execută obligaţiile născute din acest contract, cealaltă parte are dreptul la rezilierea contractului”. Obligațiile stabilite de comun acord în contract sau prin alin. 2, locatorul poate cere instanţei de judecată rezilierea contractului de închiriere în cazul în care chiriaşul, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urmă le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deţinerea sau accesul în locuinţă, fie au un comportament care face imposibilă convieţuirea cu celelalte persoane care locuiesc în acelaşi imobil sau în imobile aflate în vecinătate, fie împiedică folosirea normală a locuinţei sau a părţilor commune, coroborat cu art 1817 Cod Civil, cealaltă parte are dreptul de a rezilia locațiunea cu daune-interese, daca este cazul. În situația în care intervalul pentru plata chiriei este de o lună sau mai mare, iar ambele părți sunt de acord cu rezilierea contractului, Codul civil prevede un termen de preaviz de 60 de zile a uneia dintre parți către cealaltă. Consecințele rezilierii contractului își produc efectele pentru viitor.

Se poate modifica un contract de închiriere după ce a fost semnat? Dacă da, care sunt procedurile și formalitățile necesare pentru modificarea contractului?

Contractul de locațiune (închiriere) poate suporta modificări dacă ambele părți semnatare a acestuia, locatorul (proprietarul) și locatarul (chiriașul) sunt de acord cu modificările propuse prin încheierea unui act adițional care sa fie simetric din punct de vedere juridic, ca și contractul inițial, cu alte cuvinte, să fie sub semnătură privată sau autentic.

Cum putem să ne asigurăm de faptul că un contract de închiriere este protejat împotriva fraudei și a falsificării de documente?

Contractul de închiriere, încheiat sub semnatură privată are titlu executoriu, însă fără a fi autentificat de către notarul public, fără ca un specialist să verifice actele de proprietate și pe cele de stare civilă și implicit veridicitatea acestora, poate fi falsificat, părțile pot ascunde adevărul, pot interpune persoane, pot furniza informații false sau trunchiate, pot păcăli identitatatea adevărată. Cea mai sigură variantă pentru a evita astfel de neplăceri și pierderi pecuniare este ca forma contractului de locațiune (închiriere) să fie cea autentică. Părțile trebuie să se asigure și să consulte actele de proprietate puse la dispoziție de către locator (proprietar) pe de o parte, iar pe de altă parte să aibă certitudinea că locatarul (chiriașul) își poate permite plata chiriei pentru perioada stabilită în contract. Pe lângă persoanele fizice, în ultimii ani au început și persoanele juridice (în special dezvoltatorii imobiliari) să inchirieze spații sau apartamente pe care le dețin, diferența constând în faptul că aceștia dispun de o credibilitate și o garanție mai mare, fiind mai ușor de verificat contractele care beneficiază de asistență juridică, având colaborari chiar cu notari publici. Începând cu anul 2023 s-a reintrodus obligativitatea înregistrării la ANAF a contractului de locațiune (închiriere) prin depunerea unui exemplar al acestuia și a unei declarații specifice, dar fără a exista obligativitatea instituției menționata anterior de a verifica autenticitatea părților și a informațiilor transmise de către aceștia, cu excepția situației în care plata chiriei se face prin cont bancar.