in ,

STRATOS Management, despre ESG – în ce constă acest concept și cum se aplică în cadrul unei companii

Afectarea mediului înconjurător și schimbările climatice sunt două dintre cele mai fierbinți subiecte ale momentului. Organismele internaționale de guvernare au luat măsuri în vederea diminuării efectelor negative ale activității umane în epoca post-industrială, astfel încât toate domeniile de activitate sunt obligate să pună în aplicare măsuri fără precedent, în vederea atingerii obiectivelor stabilite: menținerea unei creșteri a temperaturii medii globale sub 1,5 grade Celsius, peste nivelurile preindustriale, până în anul 2030, prin reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră, și conservarea resurselor naturale ale planetei printr-o gestionare mai bună a producției și obținerea de materii prime din cantitățile deja folosite prin reutilizarea lor.

Din această cauză, a apărut necesitatea unor strategii aplicabile în toate ariile de activitate – de la nivel de organizație, până la nivel individual – circumstanță care a condus la apariția conceptului de ESG.

Sursa: Stratos Management

Despre acest subiect am discutat cu Horațiu Butelanc, director al Departamentului Tehnic din cadrul companiei de consultanță de mediu Stratos Management, care ne-a răspuns la toate întrebările cu privire la conceptul ESG.

Î: Ce este, de fapt, ESG? Cine a conceput acest concept, ce semnifică denumirea lui și care sunt exemplele de ESG cel mai simplu de identificat?

Horațiu Butelanc: Conceptul de ESG a fost creat de către grupul Inițiativa Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, în cadrul Raportului Freshfields, din octombrie 2005. Criteriile ESG sunt considerate importante în investițiile responsabile și durabile, deoarece acestea pot afecta performanța pe termen lung a unei companii și pot influența reputația sa în rândul consumatorilor și investitorilor. Prin urmare, mulți investitori și fonduri de investiții au început să ia în considerare criteriile ESG atunci când iau decizii de investiții.

Î: Există vreo diferență între sustenabilitate și ESG?

H.B.: Desigur, există trei diferențe principale. Prima diferență constă în practici de afaceri și investiții durabile în contextul celor trei piloni (mediu, social, guvernare) pe care se bazează conceptul, în timp ce sustenabilitatea înglobeză mult mai multe aspecte ale existenței și ecologiei.

Investițiile ESG analizează un set precis de criterii prin care se evaluează o afacere, privind eficiența implementării proiectelor de mediu, sociale și de guvernanță și influența pe care acești factori o pot avea asupra afacerii.

Investiția responsabilă din punct de vedere social este o investiție sustenabilă, în care companiile sunt verificate în prealabil, pentru a se asigura că întrunesc anumite standarde etice, în baza unor parametri specifici.

Este dovedit că întreprinderile cu performanțe ESG ridicate au o expunere la riscuri mai scăzută și o rentabilitate mai mare a investiției. Acestea sunt mult mai stabile în fața perturbărilor economice, devenind astfel un etalon pentru performanța afacerii pe piețele de capital. Astfel, piețele de capital preferă ESG ca etalon pentru realizarea de investiții responsabile.

A doua diferență între ESG și sustenabilitate este că sustenabilitatea este cuantificată cu ajutorul unor unități și valori precum: amprenta de carbon, energie, apă și alte resurse consumate, conservate sau risipite, eficiență tehnologică, economie circulară, angajament social și cultural etc. ESG, în schimb, se axează pe noțiunea de afacere, de antreprenoriat, cu tot ce implică aceasta: riscuri, oportunități, investiții.

A treia diferență între ESG și sustenabilitate constă în indicii de măsurare propriu-ziși: ESG poate fi cuantificat și raportat cu ajutorul anumitor valori și metrici, precum indicele ESG sau rating-urile ESG. În schimb, sustenabilitatea conține o paletă mult mai largă de aspecte, prin urmare, se raportează la un set mai vast de indicatori și standarde de măsurare.

În timp ce sustenabilitatea este o abordare mai largă și holistică, ce încurajează o abordare integrată a problemelor economice, sociale și de mediu, ESG se concentrează pe criterii specifice care sunt importante în evaluarea performanței unei companii. Cu toate acestea, ESG poate fi un instrument util în atingerea obiectivelor de sustenabilitate, deoarece încurajează companiile să ia în considerare aspecte legate de mediu, sociale și de guvernanță în deciziile lor de afaceri.

Sursa: Stratos Management

Î: Ceea ce înseamnă că ESG este sinonim cu conceptul de „verde”, „eco”?

H.B.: ESG nu înseamnă doar „eco”, el cuprinde mult mai multe aspecte. ESG se axează pe cele trei coordonate – de mediu, social și de guvernare -, împletindu-le concomitent, mai degrabă decât să devină pur ecologic, nișat pe o singură direcție. Pe de altă parte, se bazează mai mult pe date, în mod explicit.

Î: Care este, în schimb, diferența dintre CSR și ESG?

H.B.: Deși sunt interconectate, cele două concepte sunt diferite. Inițiativele CSR sunt determinate și demonstrate în cultura și politicile interne ale unei organizații, pe când ESG reprezintă o evaluare externă a efectelor respectivei organizații asupra societății. Prin urmare, putem considera că CSR este unul dintre principiile subordonate ESG-ului, însă ele se promovează împreună pentru a populariza practici antreprenoriale sustenabile și etice, care aduc plus valoare, atât companiei (pe plan economic), cât și societății și mediului (din punct de vedere ecologic și moral).

În general, ESG este un concept mai orientat către investitori, care sunt interesați de performanța financiară pe termen lung a companiilor, în timp ce CSR este un concept mai larg care implică responsabilitatea socială a companiei și impactul acesteia asupra societății și mediului.

Î: Să revenim punctual pe aplicarea ESG în cadrul politicilor companiilor. Cum știi dacă o companie respectă principiile ESG?

H.B.: Componenta de mediu a investițiilor ESG analizează modul în care o companie influențează mediul înconjurător. Companiile pot îndeplini criteriile ESG de mediu, fie prin limitarea efectelor negative, fie prin contribuții benefice aduse mediului.

În aceste circumstanțe, apare necesitatea colaborării cu o companie de consultanță de mediu, cum este Stratos Management, care oferă sprijin prin consiliere în vederea alinierii companiilor partenerilor noștri la standardele impuse de legislație. Experții noștri de mediu vor înlesni comunicarea între partenerii și clienții Stratos și autoritățile de mediu, scutindu-i de mult efort și ajutându-i să evite erori care se pot solda cu sancțiuni.

Protocolul constă în completarea unei documentații specifice, prin care se demonstrează că sunt bifate toate cerințele și obligațiile de mediu, în funcție de specificul firmei pentru care se întocmesc actele doveditoare. Aceste acte vor fi prezentate, ulterior, autorității de mediu care le solicită și verifică.

Protocolul conține întocmirea unor studii de specialitate (calculul amprentei de carbon, bilanț de mediu, raport de amplasament, raport de impact, raport de securitate etc.), avize și autorizații de mediu, precum și alte servicii – dintre care menționez gestionarea și evidența deșeurilor – și multe altele.

Î: Cum se măsoară ESG?

H.B.: Atunci când măsoară valorile ESG, companiile vor trebui să cuantifice astfel:

  • Mediul (environment) – se referă la influența pe care activitățile umane o au asupra mediului: emisiile de gaze cu efect de seră, consumul de apă, consumul de energie, gestionarea deșeurilor, consumul de alte resurse naturale, intruziunea umană în habitatele altor specii etc.
  • Social – tratează modul în care angajații, clienții și comunitatea interacționează, cum își desfășoară activitatea, gradul de satisfacție a angajaților și clienților, diversitatea furnizorilor.
  • Guvernare (governance) – urmărește aplicarea principiilor etice, morale privind diversitatea consiliului de administrație și a angajaților, modul de compensație, bune practici, dezvoltarea și menținerea unui mediu uman pozitiv, benefic, șanse egale și tot ce ține de respectarea drepturilor omului.

Este important să se ia în considerare mai multe surse de informații atunci când se evaluează performanța ESG a unei companii și să se utilizeze o abordare echilibrată în evaluarea acestora. De asemenea, este important să se țină cont de specificul sectorului în care activează compania, deoarece anumite criterii pot fi mai relevante în anumite sectoare decât în altele.

Î: Cine este responsabil pentru aplicarea principiilor ESG în cadrul companiei?

H.B.: Conducerea companiei deține răspunderea să se asigure că aspectele relevante de sustenabilitate și ESG sunt încorporate în obiective, strategii, luarea deciziilor, managementul riscurilor și raportarea activității. Implicarea departamentului executiv este fundamentală pentru integrarea și coordonarea în practică a principiilor ESG în strategia de business a companiei, sub toate aspectele și activitățile acesteia, precum și în mobilizarea angajaților. De asemenea, și subordonații joacă un rol major în conștientizarea și implementarea conceptelor ESG.

Î: Unde suntem în ceea ce privește ESG în România??

H.B.: Suntem pe drumul cel bun în ceea ce privește ESG în România. Dacă ne uităm mai atenți, sunt tot mai multe companii interesate în mod activ de ESG.

Raportul ESG a început să fie privit mai mult decât o conformare legală. În acest sens, experții de mediu din cadrul Stratos Management oferă susținere și coordonare în vederea respectării principiilor ESG și aplicării bunelor practici în domeniu. Astfel, Stratos vine în ajutorul partenerilor pentru a-i familiariza cu principiile ESG, punând la dispoziție toată cunoașterea necesară pentru a le implementa cu succes în cadrul strategiei de business a companiilor, indiferent de specificului activității fiecăruia.


Material de: Stratos Management