in , ,

Impact a contractat antreprenor pentru a cincea faza a proiectului Greenfield

Cea de-a cincea fază de dezvoltare a ansamblului rezidențial din portofoliul unui mare dezvoltator imobiliar va putea debuta, după ce a fost semnat încheiat contractul de antrepriză generală. Valoarea acestuia este de 12.866.969 euro plus TVA și cuprinde lucrări de construcții și instalații, inclusiv sistematizarea. Contractul a fost încheiat între Impact Developer & Contractor SA și RCTI Company SRL Brașov, în calitate de antreprenor general. Obiectivul este edificarea blocurilor din cea de-a cincea fază de dezvoltare a ansamblului Greenfield Băneasa din București. Prețul contractului devine scadent în etape, în funcție de lucrările efectiv executate de antreprenor. Impact SA are creanțe de încasat de la RCTI Company SRL în sumă de 5.701.089 lei, iar RCTI Company SRL are creanțe față de Impact SA în sumă de 6.629.629 lei.

Garanția de Bună Execuție reprezintă 1% din prețul contractului. Antreprenorul va achita penalități pentru: * neîndeplinirea Punctelor de Referință – 0.1% din prețul contractului pe zi de întârziere pentru fiecare Punct de Referință în parte * întârzierea finalizării lucrărilor – 0,2% din prețul contractului pe zi de întârziere, limitate la 10% din prețul contractului. Tranzacția prin care Impact a preluat 51% din părțile sociale ale RCTI Company S.R.L. din Brașov și i-a majorat capitalul social a fost avizată favorabil luna aceasta de către Consiliul Concurenței. Valoarea tranzacţiei este de 14,4 milioane lei şi include atât pretul de cumpărare al părților sociale, cât si aportul la majorarea de capital social.